Contact DWBC

DWBC logo

Contact DWBC
* indicates required field

Daniel Wang

Director – Metal Fabrication and Installation
danielwang@dwbc.com.au
Mobile – 0422 830 896

Ming Lu

General Manager

Lisa Zhang

Accounting
lisa.sc.wang@gmail.com
Mobile – 0435 437 339

Sunny Wang

Administration
lisa.sc.wang@gmail.com
Mobile – 0431 100 683